Oblátky Andante s čokoládovou náplňou (Sedita) 140 gramov

Priemerné sacharidy v g: 79,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,57
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 17,54