Oplátok diabetu s fruktózou 32 gramov

Priemerné sacharidy v g: 16,38
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,51
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 19,54