Kinder - Mliečny rez (Ferrero) 28 gramov

Priemerné sacharidy v g: 9,41
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,34
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 29,76