Tyčinka Protein Max 60g 60 gramov

Priemerné sacharidy v g: 22,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,38
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 26,43