Rožok vodový, žemľa 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 60,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,01
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,6
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 16,64