Melón 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 6,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,65
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,07
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 153,85