Piškótová roláda s džemom 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 57,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,58
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 17,39