Rožok tukový 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 59,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,99
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,6
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 16,69