Twix tyčinka 29g 29 gramov

Priemerné sacharidy v g: 18,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,64
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 15,59