Mars tyčinka 54g 54 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 37,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,69
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 14,48