Racio ryžový so sójou 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 65,45
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,55
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,65
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 15,28