Racio ryžový 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 70,91
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,09
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,71
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 14,1