Milka tender 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 20,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,21
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 47,85