Racio pšeničný 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 66,36
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,64
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,66
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 15,07