Speed ??8 (Wellness food) 20 mililitrov

Priemerné sacharidy v g: 3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,15
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 66,67