Sacharidový gainer PVL Mutant Mass 130 gramov

Priemerné sacharidy v g: 110,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 11,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,85
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 11,76