Red Bull 250 mililitrov

Priemerné sacharidy v g: 28,25
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,11
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 88,5