Racio päťzrnný 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 80,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,06
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,81
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 12,41