Racio celozrnný 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 73,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,32
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,73
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 13,66