Ionix (Survival) 500 mililitrov

Priemerné sacharidy v g: 195
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 19,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,39
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 25,64