Erektus 296 mililitrov

Priemerné sacharidy v g: 26,64
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,09
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 111,11