Diasip s príchuťou jahodovou / vanilkovou (Nutricia) 200 mililitrov

Priemerné sacharidy v g: 17,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,09
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 113,64