Turecká káva sladená 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 5,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,06
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 169,49