Nesquik - čokoládový nápoj 100 mililitra

Priemerné sacharidy v g: 7,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,08
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 126,58