Nescafé 3 v 1 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 81,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,81
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 12,29