Malcao Šport 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 66,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,67
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 14,97