Lúpačka slaná 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 52,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,23
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,52
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 19,12