Horúca čokoláda mliečna (Emco) 100 mililitra

Priemerné sacharidy v g: 8,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,09
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 113,64