Horúca čokoláda kokos (Emco) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 68,22
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,68
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 14,66