Caro - instantná kávovina 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 82,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,82
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 12,15