Cappucino Italiano (Anin) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 83
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,83
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 12,05