Knuspi Syrový 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 69,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,91
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,69
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 14,47