Knuspi Grahamový 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 69,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,99
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,7
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 14,31