Sunárek zelený čaj s citrónom-instantný nápoj (Hero) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 4,56
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,05
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 219,3