Chlieb pšeničný 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 56,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,67
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,57
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 17,64