Chlieb plnozrnný 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 48,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,83
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,48
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 20,7