McDonalds - Čokoláda 100 mililitra

Priemerné sacharidy v g: 11,71
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,12
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 85,4