Malinová limonáda 100 mililitra

Priemerné sacharidy v g: 3,72
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,04
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 268,82