Lift hruška (Coca-Cola Company) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 2,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,02
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 434,78