Kofola bez cukru 100 mililitra

Priemerné sacharidy v g: 0,04
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 0