Chlieb krehký svetlý 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 83,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,34
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,83
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 11,99