Jahodová limonáda 100 mililitra

Priemerné sacharidy v g: 4,92
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,05
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 203,25