Instant. nápoj Tang - lesné ovocie 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 89,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,9
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 11,17