Instant. nápoj Ice tea - citrón 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 92,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 9,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,93
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 10,81