Závin orechový 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 62,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,25
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,63
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 16